top of page
Search

DUYGUSAL ZEKALI, BİLDİĞİNİ UNUTUP YENİDEN ÖĞRENEN GELECEĞİN LİDERLERİ

Covid -19 ile birlikte insanlığın belki de yeniden farkına vararak öğrendiği değerlerden en önemlisi, ne kadar birbirimize muhtaç ve de savunmasız olduğumuzdur.


Salgın, ‘eski normal’ iş yapış şekillerimize meydan okuyarak tüm öğrenilmiş bildiklerimizi altüst etti.


İşlerimizin nasıl daha da çok teknolojiye, iletişim araçlarına ve tedarik zincirlerine bağlı olduğunu bize gösterdi. İşletmeler, kilitlenmeye, sosyal mesafeye ve diğer engellere uyum sağlamak zorunda kaldı. Bunu yapacak konumda olanlar, dijital dönüşümü hızlı bir şekilde hızlandırmak için uzaktan çalışarak ve yeni teknolojiyi benimseyerek adapte oldular.


Bu küresel birbirine teknolojik olarak bağlılığın olması gerektiği kadar etkili bir şekilde işlemesi için belirli bir liderlik türüne ihtiyaç vardır.

Etik kurallara ve giderek karmaşıklaşan bu dünyaya, geleceğe ilham verme ve rehberlik etme becerisine sahip bir liderlik.

Yaşadığımız zaman öyle bir zaman ki, dünya halkların daha fazla ayağa kalktığı, sesini duyurduğu ve liderlerinden daha fazla global uygulamalar talep edilen zaman.

Bu garip geçiş döneminde sormamız gereken soru şu:

Yarınımız için hangi özellikte liderlere ihtiyacımız var? Böyle bir lider hangi becerilere sahip olmalıdır?

Çok açık görülüyor ki günümüz liderleri ‘yeni normal’ in sorularına cevap veremez durumdalar. Aynı bilgi birikimi ile senelerdir hiçbir değişiklik göstermeyen politikalar, değişip dönüşemeyen liderler artık toplumların ihtiyaçlarını karşılayamaz haldeler.

Dünyamız, büyük ölçüde birbirine benzer, ancak farklı kültürlerden, geleneklerden ve davranışlardan oluşmuş dengede yaşamını sürdüren muhteşem bir sistem .

Bu nedenle, talep eder:

Dünya vatandaşları arasında hoşgörü, saygı, işbirliği ve adalet.

Küresel vatandaşlığın görgü kuralları budur. Peki daha da birbirine bağlı ve muhtaç olan küresel insanlığın liderleri olmak için neye ihtiyacımız var?

1. Empati, Empati, Empati...

"Yeni Normal" in liderlerinin empatik olması gerekmektedir.

Eksponansiyel değişim ve dönüşümü yaşadığımız bu günlerde, kişinin kendisini farklı görünen, konuşan veya davrananlardan izole etmesi giderek imkansız hale gelmektedir.

Kendisini yalnızca içe dönük ve bildiği kaynaklarla sınırlamak yerine, ilham veya işbirliği için dışarıya bakan, gelişen ve değişen teknolojiler ve iş yapma stillerini takip edip uygulayan kişiler elbette ki kulvara 1-0 önden başlamaktadır.

"Yeni Normal" in liderlerinin kibar, insani ve başkalarının durumlarını ve duygularını anlayabilen - empatik liderlere ihtiyacı vardır. Güvenilir, saygılı ve ezici bir çoğunluğun saygı duyduğu liderler…

"Yeni Normal" in liderlerinin, sadece karşılaştıkları sorunları çözmeleri beklenmeyecek, aynı zamanda bu tür sorunların temel nedenlerini de ele almaları, sistematik adaletsizlik, eşitsizlik veya genellikle huzursuzluğu tetikleyen diğer toplumsal konuları da ele alıp bütünsel çözüm üretmeleri istenecektir.

2. Değişen Dönüşen Liderler

Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Teknoloji düşünürlerinin ve fütüristlerin özellikle son birkaç senedir anlatmaya çalıştığı, işletmelerin ve bireylerin neden eksponansiyel düşünce ile birlikte değişime ve dönüşüme açık olmaları gerektiğini, bu sürece ayak uyduramayanların çok yakın bir gelecekte yokolmaya mahkum olacaklarını sanırım Covid -19 süreci toplumlara hiç de hoş olmayan bir deneyim olarak sundu.

Değişim ne kadar hızlı ve global ise, evet, toplumlar da bireysel ve organizasyon olarak bu sürece ayak uydurmak zorundadır.

Bu dönüşüme karşı çıkan grup elbetteki ‘ geleneksel liderlik’ deneyimini sürdüren üst düzey yöneticiler ve liderlerdir. Liderler kendi bakış açılarını değiştirdiklerinde, organizasyonda daha çok takım çalışmasına imkan veren, birimsel sorumluluk ve birimsel liderlere şans tanıyan, lineer bir büyüme stratejisini gerçekleştiren bir ileri seviye takım lideri haline gelirler.

3. Tutkulu Liderler

Yarının "Yeni Normal" liderleri tutkulu olmalıdır. Bu güçlü tutku bağlılığı, verimliliği, üretkenliği ve nihai takım başarısını artırarak ekiplerine ve etrafındakilere ilham vermelidir. Başarılı liderlerin çoğunun işlerini neden iş değil tutku olarak gördüklerini açıklayan şey bu yoğun coşkudur.


4. Sistematik Düşünür Liderler

"Yeni Normal" in liderlerinin büyük resmin nasıl işlediğini anlamaları gerekmektedir. Her şeyin bağlantılı olduğunu ve seçimlerinin ve önceliklerinin bunu ifade etmesi gerektiğinin bilincinde olmaları gerekmektedir.

Gelecekteki sonuçlar, bugünün seçimlerinin ve eylemlerinin bir yansımasıdır. Yarının liderlerinin işletmelerdeki noktaları birleştirme kapasitesine sahip olmaları, bağlantıları dikkatlice gözlemleme ve daha geniş çapta anlamlarını anlama yeteneğine sahip olmaları gerekmektedir.


5. Takım Liderleri

Takım liderleri farklı işlevleri ortak bir hedef etrafında birleştiren liderlerdir.

Bir ekip için duygusal olarak zeki bir lider olmak; ekip üyeleri arasında tek bir hedefe yönelik karşılıklı bağımlılığın yaratılmasını ve korunmasını sağlar. Bu liderlik tarzı, nüfuz ve otoriteyi savunan geleneksel liderlik anlayışına tamamen meydan okumaktadır.

Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten liderlerin saltanatı ‘yeni normal ‘ ile birlikte sona ermektedir. Bu tarihli ve kusurlu liderlik kavramı zamanla yerini alacaktır.

'Yeni Normal' in liderleri aktif bir dinleyici, iyi iletişimci, farklı fikirlerin yöneticisi, daha çok yetki veren, , ilham verici bir lider olmalıdır.


Bir liderin ekibi ile uyumlu olması ancak ve ancak lider kendisini takımın bir parçası olarak tanımlandırdığında ve empatik güçleri sayesinde gerçekleşecektir.


Her şirketin her liderinin entelektüel olarak dürüst, alçakgönüllü, empati uygulayan ve yardımsever bir sistem düşünürü olduğunu hayal edin. Şu anda tanık olduğumuz, bildiğimiz haliyle liderlikle ilgili bakış açılarımıza meydan okuyacak ve bunları değiştirecek olan, derin zamanlarda yaşanan bu Ya Olursa? " senaryolarıdır.


"Yeni Normal", ileri teknolojiler ve yeni dünya düzeni ile birlikte, bu düzene etik, ahlaklı, tutkulu ve insanlığın yararına üretmeyi amaç edinen liderlerin olacaktır. Covid-19 salgınının şimdi ve ötesinde ihtiyaç duyulan liderlik…

31 views0 comments

Recent Posts

See All

METAVERSE - AYNA YAŞAMLAR

İlk defa 1992 senesinde Snow Crash romanı ile tanıdık Metaverse kavramını. Snow Crash bir sci-fi romanı. Bir bilgisayar dahisi olan ana karakter Hiro'nun kendi "gerçek"hayatından "sanal" Metaverse evr

Comentários


bottom of page